Đăng Nhập

Đăng Nhập

Bạn đã là thành viên ? Vui lòng đăng nhập
E-mail :
Mật khẩu :
    Nhớ mật khẩu ? | Bạn quên mật khẩu?
 

Đăng nhập thuận tiện Facebook :

 

Đăng ký thành viên

Bạn đã là thành viên ?

1. Quyền lợi của thành viên:

  • Sử dụng các dịch vụ, tiện ích do website Tanador cung cấp: quản lý tin thông qua Trang cá nhân, thanh toán trực tuyến, lưu tin ưa thích, lưu điểm tích lũy ...
  • Hưởng các ưu đãi, khuyến mãi mà Tanador dành tặng cho thành viên.

2. Trách nhiệm của thành viên

  • Tuân thủ pháp luật Việt Nam về việc sử dụng Internet.
  • Tuân thủ các quy định do Tanador đặt ra (xem chi tiết trên website).
  • Thành viên phải tự bảo quản tài khoản và thường xuyên thay đổi mật khẩu của mình. Tanador không
  • chịu trách nhiệm trong trường hợp thành viên không bảo quản được tài khoản và bị người thứ ba sử dụng.